Бесплатная доставка от 1500 леев.

Termeni și condiții de utilizare
Termeni și condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII


Scopurile pentru care poate fi utilizat acest site
Accesarea și utilizarea site-ului respectiv se permite exclusiv pentru realizarea scopurilor următoare:
– vizualizarea produselor Boho Style SRL;
– salvarea în coșul de cumpărături produsele preferate, ce se intenționează a fi achiziționate;
– citirea informațiilor despre, produse, prețuri, magazin, activități și evenimente, cauze susținute de către noi;
– verificarea disponibilității produselor în stoc pentru comenzi online;
– vizualizarea prezentarilor despre produse;
– achiziționarea produselor plasate pe site

Informațiile cu privire la disponibilitatea produselor, ofertelor și prețurilor promoționale postate pe pagina web: https://www.boho.md, se aplică numai vânzărilor de produse online prin intermediul acestei pagini de internet.

În cazul plasării comenzilor, se vor aplica și prevederile conținute în Condițiile de livrare și achitare, precum și din Politică de prelucrare a datelor personale.

Acceptarea condiţiilor de utilizare prin orice accesare a site-ului

Termenii și condițiile expuse, împreună cu Condițiile de livrare și achitare, reprezintă o ofertă publică a Boho Style SRL, în calitate de vânzător, cu scopul de a încheia contractul de vînzare-cumpărare a produselor expuse pe site.

Utilizatorul prin accesarea site-ului și/sau plasarea comenzii, implică automat acceptarea termenilor și condițiilor, inclusive a celor de livrare și achitare, precum și confirmă că este informat despre conținutul ofertei publice, cu toate modificările ei, și este de acord cu prevederile acesteia.

Utilizarea site-ului nostru nu se poate face în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nici în alte condiții. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare vă rugăm să nu accesați pagina noastră de internet.

În cazul existenței unor obiecții, pretenții acestea vor fi comunicate direct către Boho Style SRL.
Prezenta ofertă publică se completează cu normele legale incidente.

Informațiile publicate pe site

Noi încercăm, în măsura posibilităților, să asigurăm exactitatea şi actualizarea informațiilor publicate pe acest site, rezervandu-ne dreptul de a aduce modificări conținutului acestora în orice moment, fără preavizare.

Însă, nu putem garanta și nu ne asumăm responsabilitatea în legătură cu acuratețea deplină, actualizarea la zi (care poate fi realizată uneori cu unele întârzieri necesare obținerii sau realizării grafice a informației actualizate) sau exhaustivitatea tuturor informațiilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului.

Vă informăm că informațiile publicate pe site sunt prezentate cu caracter de informare generală și orice utilizare a acestora de către Dvs. confirmă faptul că v-a fost adus la cunoștință acest fapt.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Boho Style SRL nu este responsabil față de utilizator și/sau terți pentru:

– orice prejudiciu rezultat din pătrunderea frauduloasă a unui terț care a efectuat o modificare a informațiilor puse la dispoziția Dvs pe site;

– orice prejudiciu direct sau indirect, indiferent de cauza, originile, natura sau consecințele acestuia, provocat de accesarea acestuia, a utilizării site-ului şi/sau a încrederii acordate oricărei informații comunicate în mod direct sau indirect prin intermediul acestuia;

– imposibilitatea de accesare a site-ului sau dificultate în utilizarea acestuia, precum și consecințele care rezultă din lipsa accesului sau dificultățile în utilizarea pentru scopul dorit;

– acțiunile ale unui utilizator sau a unui terț care nu se află sub controlul nostru;

– problemele tehnice care apar în hardware, sistemul de tehnologie a informațiilor și infrastructură de telecomunicații utilizate de către utilizator;

– orice daune care rezultă din acțiunile Dvs. sau altor utilizatori neconforme cu prevederile legislației aplicabile sau prevederile acestor termeni de utilizare;

– daunele suportate de către utilizator din cauza pericolelor de pe Internet, care rezultă din circumstanțe care nu pot fi atribuite Boho Style SRL, în special pentru spargerea sistemului, intruziunii, furtului de date, sistemului infectat cu viruși sau alte programe periculoase sau dăunătoare.
– executarea incompletă sau necorespunzătoare a Comenzii, în cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește oricare dintre condițiile prezentului Acord electronic;

– exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de Utilizator

Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor specificate de acesta la completarea formularului de plasare a comenzii.

Proprietatea intelectuală În relația cu Dvs, site-ul și toate materialele publicate, inclusiv orice materiale care, deși au fost publicate la un anumit moment, au fost eliminate ulterior de pe site, precum şi elementele grafice, mărcile, textele, denumirile de produs, imaginile, desenele, siglele, sunt proprietatea exclusivă a Boho Style SRL sau a partenerilor săi. Prin accesarea site-ului și utilizarea acestuia de către Dvs, nu vi se acordă nicio licență de utilizare a acestora şi niciun alt drept asupra materialelor publicate decât acela de a consulta site-ul.

Reproducerea sau utilizarea, integrală sau parțială, a acestor materiale este permisă numai în forma inițială, fără modificări, și numai în scopuri exclusiv de informare strict personală şi privată, orice reproducere sau utilizare a copiilor acestor materiale realizate în alte scopuri fiind, interzise în mod expres, cu excepția cazului cînd există acordul Boho Style SRL în acest sens.

Orice altă utilizare decât cea permisă conform prezentelor condiții, va constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, care va fi sancționată conform legii.

De asemenea nu puteți reproduce, copia sau distribui niciun material sau conținut publicat pe paginile web ale Boho sTyle SRL fără acordul Boho Style SRL.

Condiţiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului

Pentru utilizarea Site-ului nu este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice specifice de către un computer, echipament sau alt dispozitiv al utilizatorului. Este suficient sa dispuneți de un dispozitiv conectat corespunzător la Internet (cum ar fi, de exemplu un computer, tabletă, telefon), sistem standard de operare și versiunea curentă a browser-ului web standard.

Boho Style își rezervă dreptul de a modifica modul tehnic de livrare a serviciilor, în funcție de domeniul de aplicare și condițiile care rezultă din competențele sale și în conformitate cu capacitățile lor tehnice, prevăzând că aceste schimbări vor avea un impact negativ asupra calității serviciilor, și nu va afecta domeniul de aplicare al drepturile și obligațiile părților.

Restricții privind utilizarea site-ului

Este strict interzis:
– utilizarea site-ului într-un mod care să perturbeze funcționarea acestuia;
– întreprinderea oricăror acțiuni ce ar putea interfera cu software-ul site-ului;
– trimiterea sau postarea de informații comerciale pe site, desfășurarea de activități IT sau alte activități menite să insereze pe site informații care nu sunt destinate utilizatorului, furnizând conținut ilegal sau contrar normelor morale, adică încălcând prevederile legale, drepturile utilizatorilor și ale Boho Style SRL, precum și condițiile expuse în prezentul act;
– utilizarea site-ul web în scopuri care nu se încadrează într-o utilizare pentru scopuri personale, în special pentru dezvoltarea, promovarea altor afaceri sau orice alt scop comercial urmărit.
– Crearea unei baze de date prin descărcarea și stocarea conținutului site-ului.
– Utilizarea site-ului pentru a defăima, abuza, hărțui, urmări, amenință, “intimida” sau în oricare alt fel afecta drepturile celorlalți, inclusiv dar fără limitare la drepturile la intimitate sau drepturile la publicitate ale altora, sau pentru a aduna sau colecta informații despre utilizatorii site-ului
– Restricționarea sau împiedicarea oricărei persoane a utiliza site-ul, inclusiv fără a se limita la atacarea sau copierea oricarei partii a site-ului.

Încălcarea acestor restricții atrage răspunderea utilizatorului, acesta urmând să achite integral valoarea tuturor prejudiciilor create.

Nu este permis în niciun fel și veți fi tras la răspundere pentru orice abuz pe acest Site web, pentru introducerea în mod deliberat de viruși informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizate sau material care este dăunător din punct de vedere tehnologic.

Este interzis să efectuați orice încercare de a avea acces neautorizat la acest site web, la serverul care găzduiește acest site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu site-ul nostru web. Precizăm că orice astfel de acțiune poate constitui infracțiune în temeiul reglementărilor aplicabile, iar noi vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente.

În orice caz de abuz sau abatere de la restricțiile de mai sus dreptul Dvs. de a utiliza acest Site web va fi restricționat și/sau va fi blocat cu efect imediat.

Informații cu privire la riscuri speciale referitoare la utilizarea serviciului furnizat pe calea electronică

Utilizarea site-ului web și a serviciilor furnizate pe cale electronică se realizează prin intermediul internetului, care ar putea implica anumite riscuri aferente în mod uzual utilizării rețelelor de internet.

Riscurile asociate utilizării internetului includ, printre altele, posibilitatea introducerii de software care ar putea cauza prejudicii, cum ar fi “Viruși” (virus) sau alți derivați ai acestora. În legătură cu cele de mai sus, pentru a combate astfel de amenințări, este recomandat ca utilizatorul să aibă un software actualizat antivirus și alte programe de protecție a dispozitivelor împotriva accesului neautorizat de către terți.

Un alt risc, de care vă rugăm să vă protejați, ar fi accesul neautorizat al terților la echipamente și date, fără cunoștința și împotriva voinței utilizatorului/titularului.Actualizarea termenilor și condițiilor de utilizare
Boho Style SRL își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului act, orice modificare urmând a intra în vigoare la data publicării pe site.

De regulă, se vor efectua modificări ca urmare a necesității de opera modificări ale sistemelor informatice, de a optimiza procesele și procedurile, precum și a magazinului online, crearea de noi funcționalități, adaptarea la noi cerințe legislative, sugestii primite de la Utilizatori, etc.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi de a elimina sau modifica orice material sau conținut de pe acest Site web.

Pentru orice întrebare referitoare la prevederile cuprinse în prezentul act, ne puteți contacta în orice moment la info@boho.md

Alte prevederi

Prevederile actelor publicate pe prezentul site se interpretează și se completează cu prevederile actelor normative ale Republicii Moldova.

Dacă o prevedere va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acest fapt nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi conținute în actele publicate pe site.

Toate divergențele care apar în legătură cu prezentul acord se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate a identifica o soluție reciproc acceptabilă, disputa se va soluționa de către instanța competentă de la sediul vânzătorului.

Prevederile actelor publicate pe site intră în vigoare din momentul accesării site-ului, în situații specifice, din momentul bifării rubricii destinate acestui scop.

Back to top

g

Welcome to Roisin, a place where all flower shops take on a whole new dimension of beautiful.

gflorist, Suzane Muray